Política de Privacitat

Cal Gumer com a responsable del fitxer automatitzat, garanteix el ple compliment de la normativa de protecció de dades de caràcter personal, i així, l’Usuari queda informat i presta el seu consentiment a la incorporació de les seves dades als fitxers automatitzats existents a Cal Gumer i al tractament automatitzat dels mateixos, per les finalitats d’enviament de comunicacions comercials, incloses les comunicacions comercials electròniques. Aquest consentiment de l’Usuari és donat en nom seu, podent oposar-se en tot moment a l’enviament d’aquestes comunicacions a través dels canals habituals amb Cal Gumer.

La política de privacitat de Cal Gumer li assegura, en tot cas, l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, per escrit a Cal Gumer, C/ Espadós, 12-14 CP: 25126, Localitat: Almenar (Lleida), Telèfon: +34 973 77 13 51.

L’Usuari accepta que puguin ser cedides les seves dades, exclusivament per a les finalitats a què es refereix el primer paràgraf. L’acceptació de l’Usuari perquè puguin ser tractats o cedides les seves dades en la forma establerta en aquest paràgraf, té sempre caràcter revocable, sense efectes retroactius, conforme al que disposen els articles 6 i 11 de la LO 15/1999. En qualsevol moment es podrà denegar el consentiment prestat o exercitar qualsevol dels drets esmentats a través dels canals detallats al paràgraf anterior.